Wat Nie Eens God Kan Doen Nie

Wat Nie Eens God Kan Doen Nie

Wat Nie Eens God Kan Doen Nie

God is wel almagtig maar tog is daar 'n "beperking" en iets wat selfs God in sy volkome almag nie kan doen nie en juis dit illustreer presies hoe liefdevol en goed God is.

Dit het alles begin toe ek, 'n liefdevolle mens wat altyd help en gee en baie lief vir iemand, genoeg gehad het en ondanks die feit dat ek dan totaal alleen sou wees sonder enigiemand, 'n vriendskap verbreek het weens die verkeerde dinge van die ander persoon. (misbruik van my goedheid waar geld op dwelms uitgegee word en ek dan vir haar en kids kos moet koop. Ek HET alles probeer om te help, maar een of ander tyd moet mens 'n streep trek)

Na 'n rusie per sms terwyl ek wegry kry ek 'n sms wat min of meer lui "As jy dan kamtig so lief is vir my hoe kan jy dit aan my doen?"

Nodeloos om te sê het dit my nogal geruk want dit is die waarheid want ek sou my lewe vir die persoon gee en liefde is veronderstel om deur dik en dun by iemand te staan en onvoorwaardelik te wees so WAT se dit van my "liefde"????

Nadat ek daaroor nagedink het sms ek die volgende terug.

God is liefde en geen liefde is sterker as Syne nie, tog sou God dieselfde gedoen het.

As God twee mense ewe liefhet en die een gaan hel toe en die ander hemel toe, kan die een in hel met reg vra. "Here, as U my so liefhet, hoe kan u toelaat dat ek hier in die hel is en u my nie hemel toe vat nie?"

En God sal antwoord. "My liewe kind, ek het jou liewer as wat enigiemand anders kan hê en omdat ek jou liefhet, het ek vir jou as mens 'n mag as geskenk gegee wat selfs my eie mag oortref".

"Daardie mag my liewe mens is, 'N KEUSE"

"As JY daardie keuse reg aanwend tot eer van My, is daar niks wat ons nie saam kan doen nie, maar as jy daardie keuse verkeerd aanwend, kan nie eens EK jou uit die hel haal en hemel toe vat nie want die grondslag van die liefde, is die keuse"

"As ek jou uit die hel red en hemel toe vat, dan maak ek die liefde en my woord kragteloos en daardeur ook myself want ek is IN die mens en werk deur die mens en sonder 'n keuse is 'n mens nie meer 'n mens nie, maar nuttelose pion en robot."

Daaraan moet ons dan ook ons optredes en keuses beoordeel.

Is sodanige keuse en optrede in die naam van jouself, die eie ek wat jou op die pad na die afgrond stuur, of is dit in die naam en tot eer van God, wat Hom jou bondgenoot en redder maak op pad na die hemel?

Die groot en belangrike keuses wat ons in die lewe oor BESLUIT help eintlik niks nie en dit is deur elke klein keuse, dag na dag, uur na uur, wat ons IN DAAD volvoer wat die somtotaal uitmaak van wie en wat ons is en waar ons eendag gaan wees.

God is in die mens en werk deur die mens en geloof sonder die daad is nutteloos, so is ook die liefde en keuse nutteloos as ons nie God in ons (sy wil), liefde en die goeie keuses in daad en waarheid volvoer nie.

(In bogemelde geval het ek die keuse gemaak, nie oor myself nie want dan sou ek nie die vriendskap verbreek het nie, maar wel oor wat reg en goed is, en dit is om selfs ten spyte van my eie seerkry, NIE bereid te wees om die kwade en bose te ondersteun nie en selfs te staan teen die wat ek liefhet want jy moet die Here jou God, en dus ook liefde want god is liefde, BO ALLES stel, selfs individue, man, vrou of kind)